Türk doktorun geliştirdiği, böbrek taşı kırmada yardımcı olan cihaz ABD 'de büyük ilgi gördü. Türk araştırmacıların, hem böbrek taşlarının kırılmasında hem de ameliyatlarda "devrim" yaratmaya aday yeni geliştirdiği robot, ABD Üroloji Kongresi 'nde doktorlardan yoğun ilgi gördü.
Dünyaca ünlü ürologlardan biri 'Aslında biz böyle bir cihazın ABD veya Avrupa 'dan çıkmasını beklerdik ama Türkiye 'den çıkması bizim için şaşırtıcı oldu' dedi.
Prof. Dr. Remzi Sağlam, yeni cihazın "dünyada ilk" olduğunu belirterek, "Dünyada bu cihazın benzeri yok. Daha önce benzerini başka bir yöntemle yapmaya çalıştılar ama başarılı olmamıştı" dedi.
Bu nedenle Avrupalı ve ABD 'li doktorların yeni buluştan "çok heyecan duyduklarını" ifade eden Saðlam, kongrede yoðun ilgi gördüklerini ve diðer kongrelere de davet aldýklarýný anlattý. Saðlam, "Dünyaca ünlü doktorlar çok ilgi gösterdiler. Hepsi kendi kliniklerine bu robotun bir an önce kurulmasýný istediler" diye konuþtu.
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Sağlam 'ın böbrek taşlarının lazer ile kırılması için geliştirdiği robot, ABD Üroloji Kongresi 'nde yoğun ilgi gördü. Kongrede en iyi çalışma seçilen cihaz doktorların çalışmalarını kolaylaştırıyor.


PROSTAT BÜYÜMESİNİN TEDAVİSİ
TURP
Elektrik akımlı cihazlarla prostatın küçük  parçalar halinde çıkarılması
PLASMAKİNETİK TURP
Serum fizyolojik kullanılarak yapılan TUR ameliyatı
GREENLIGHT
Prostatın lazer ile buharlaştırılması
HoLEP
Holmium Lazer ile prostatın tamamen çıkarılması
ÜROONKOLOJİ
PROSTAT BİYOPSİSİ
Ameliyathanede anestezi altında, kanser tanısı
İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ
ExMI
Hafif derecede idrar kaçırmalarda Elektro Magnetik Dalgalarla Ameliyatsız Tedavi
TOT
İdrar yoluna bant yerleştirme ameliyatı
SUNNİ SFİNKTER
Özellikle bazı erkeklerde prostat ameliyatından sonra idrar kaçıran hastalarda, ameliyatla takılan idrar tutma cihazı
AMELİYATSIZ BÖBREK TAŞI TEDAVİSİ
ESWL
Böbrek taşı kırma
PNL
Kapalı böbrek taşı ameliyatı
MİNİ PNL
Çok ince aletlerle PNL
URS
Kapalı üreter taşı ameliyatı
FURLAS
Fleksibil Üretero Renoskopik Laserlitotripsi
PEDİATRİK ÜROLOJİ
Pediatrik Endoüroloji
ANDROLOJİ
Erektil Disfonksiyon
Penil Protez
Birçok meslektaşımızın talebi üzerine, hastanemizde düzenlediğimiz özellikle Perkütan Litotripsiye yönelik Endoüroloji kurslarında katılımcılar perkütan ameliyatlarına katılarak deneyim kazandılar, holmium laser litotripsi (FURLAS), Prostatın Greenlight Laser ile tedavisi, HoLEP (Holmium Laser Enucleation of Prostate) izleme fırsatı buldular...
ÜROLOJİDE KULLANILAN
YENİ TEKNOLOJİLER
MEDICANA TIP GÜNLERİ

0.533.273 22 88
0.532.478 01 70
0.533.364 94 90
remzi.saglam@gmail.com
TAŞ ÜRETEN BÖBREĞE
ARTIK BIÇAK DEĞMİYOR !
Çeyrek asır önce ameliyat olmaksızın tedavi edilmesi düşünülemeyen böbrek taşlarına, bugün modern teknoloji sayesinde neştersiz müdahale edilebiliyor. Günümüzde gelişmiş ülkelerde bobrek, üreter ve mesane taşları için açık ameliyat yok denecek kadar azalmıştır.
"Bütün dünyada çapı 2 santimetreden büyük taşlara ve ESWL ile kırılamayan taşlara kapalı böbrek taşı ameliyatı yapılmaktadır" diyen Prof. Dr. Sağlam, yaklaşık 20 yıldır, keserek açık böbrek  taşı ameliyatı yapmadıklarını belirtti. Mesane taşlarını ve üreter denilen böbrek ile mesane arasındaki kanal taşlarını özel aletlerle kırıp ameliyasız olarak tedavi ediyorken, şimdi ucu bükülebilen aletler sayesinde böbrek içinde dolaşıp taşı bulunca da LAZER ile kırdıklarını, bu teknoloji sayesinde hastaların taşlarından hiç kesilmeden kurtulduğunu da sözlerine ekledi. Bu yeni tedavi yöntemi sayesinde hastalar, ertesi gün işine devam edebilmekte, hatta bazı hastalar aynı gün evlerine dönebilmektedir.
"Bu son yöntemin de kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, dünyada mevcut her türlü böbrek taşı tedavi yönemine sahip olmanın mutluluğu içindeyiz. Böylece her türlü taşı kesmeden tedavi edebiliyoruz. Hastalar çok kısa zamanda işlerine dönebiliyorlar. Taşın yeniden meydana gelmesini önlemeye yönelik programımız sayesinde, yeniden taş oluşma riskini azaltmaya çalışıyoruz" diyen Prof. Dr. Remzi Sağlam, 25 yıldan beri böbrek taşı tedavisi ile uğraştıklarını, her türlü teknolojiye sahip olduklarını belirterek "Elimizden kurtulan taş olmuyor, bir tekniğin yetersiz kaldığı yerde hemen diğerini devreye sokuyoruz"  dedi.
Copyright © 2011
Bu sitede kullanılan fotoğraf ve belgeler orijinal olup, izinsiz kullanılamaz.
www.remzisaglam.com | www.remzisaglam.com.tr | www.uromed.com.tr